Om företaget

Vi är ett företag som finns i Jokkmokk, och vår affärsidé är att erbjuda hushållsnära tjänster till privatpersoner och företag.

Jag som driver företaget heter Ann-Mari Lundberg.

 

Arbetar i företaget gör Ulf Eklund

Företaget innehar F-skatt, och är ansvarsförsäkrad hos Trygg

Hansa.

Företaget har kollektivavtal med facket för våra anställda

Vi har även genomgått utbildning i Professionell Hemservice.

Övrig information

Villkor för ROT och RUT


Avdrag för ROT och RUT på fakturan görs under förutsättning av kunden har rätt till dessa avdrag.


Villkor för att man ska få nyttja RUT avdrag är att man fyllt 18 år och bor på adressen som arbetet utförs i, och att arbetet utförs i anslutning till hemmet.


Man behöver inte äga sin bostad utan man har rätt till RUT avdrag även om man bor i en hyresrätt.


Varje person som har fyllt 65 år har rätt att nyttja RUT avdrag upp till ett belopp av 50.000:- per år.

För personer som inte har fyllt 65 år har rätt att nyttja RUT avdrag upp till ett belopp av 25.000:-

per år. Man får då avdrag med 50% av arbetskostnaden


Villkor för att man ska få nyttja ROT avdrag är att man fyllt 18 år och äger fastigheten som arbetet utförs i, tex. villa, bostadsrätt mm.

Man får då nyttja ROT avdrag upp till ett belopp av 50.000:- och får då avdrag med 30% av arbetskostnaden


Grundregeln är att man kan nyttja ROT och RUT avdraget upp till det belopp man normalt har i slutlig skatt varje år, utan att riskera restskatt pga. avdraget.


Man måste alltså ha minst 50.000:- i slutlig skatt för att kunna nyttja maxbeloppet utan att riskera restskatt pga. avdraget.

Har man 40.000:- i slutlig skatt kan man nyttja upp till 40.000:- per år osv.


Kunden är skyldig att informera Xindra Alltjänst om han eller hon inte har rätt till avdrag eller om han eller hon redan har nyttjat maxbeloppet för året.


Skulle det i efterhand visa sig att kunden inte har rätt till dessa avdrag, har Xindra Alltjänst rätt att i efterhand debitera kunden för den del  som motsvarar ROT och RUT avdraget, och som tidigare har dragits av på fakturan.


Du som privatperson kan själv logga in hos Skatteverket med hjälp av E-legitimation och kolla hur mycket ROT och RUT avdrag du har nyttjat under året.


Dödsbon och företag har inte rätt till ROT och RUT avdrag.
     Garantier.

Vi lämnar givetvis kvalitetsgaranti på alla jobb vi utför.

Om kunden är missnöjd med någon av våra städtjänster eller trädgårdstjänster, måste kunden reklamera detta till oss inom 2 dagar efter utfört jobb så kommer vi och besiktar och rättar till det som inte blev bra.

och alla som jobbar i företaget har tystnadsplikt om det som rör våra kunder.

Xindra Alltjänst jobbar med full sekretess,

Xindra Alltjänst har också gällande ansvarsförsäkring hos Trygg Hansa.

Xindra Alltjänst har också F-skatt vilket är en förutsättning för att få utföra hushållsnära tjänster.

Xindra Alltjänst har också tecknat kollektivavtal med Kommunal för våra anställda

Våra anställda är också försäkrade via Fora arbetsmarknadsförsäkringar.


Företaget har även genomgått utbildning och är certifierade för att handskas med och sköta skyliftar.

Webmaster och Design

Ulf Eklund

 100% arbete till 50% kostnad

Webmaster & design Ulf Eklund