Om företaget

Vi är ett företag som finns i Jokkmokk, och vår affärsidé är att erbjuda hushållsnära tjänster till privatpersoner och företag.

Jag som driver företaget heter Ann-Mari Lundberg.

 

Arbetar i företaget gör Ulf Eklund

Företaget innehar F-skatt, och är ansvarsförsäkrad hos Trygg

Hansa.

Företaget har kollektivavtal med facket för våra anställda

Vi har även genomgått utbildning i Professionell Hemservice.

Övrig information

Kvalitetspolicy

Företaget ska ha ett brett kunnande, bred kompetens och bra tjänster så att kunden bara ska behöva vända sig till en leverantör för att kunna tillgodose helhetsbehovet.


Vi ska med hjälp av ett strukturerat arbetssätt ta lärdom av det som sker och därigenom ständigt förbättra företaget.


Vi ska vara snabba och flexibla och kunna anpassa oss till våra kunders önskemål.


Vi ska vara lyhörda och informativa till våra kunder och leverantörer.


Vi ska uppfylla gällande krav på specifikationer, kvalitet och normer som samhället och våra kunder ställer på vår verksamhet.


Kunderna ska vara nöjda med våra tjänster och vilja stanna kvar som våra kunder.

Miljöpolicy

 Avfall källsorteras efter de förutsättningar som står till buds på arbetsplatsen.

Företaget ska sträva efter att transporter ska ske med så lite påverkan på miljön som det är möjligt.

Företaget ska sträva efter att i möjligaste mån använda sig av miljövänligt emballage och förpackningsmaterial.

Företaget ska sträva efter att effektivisera verksamheten för att hålla nere energiåtgången.

Gällande normer och lagar ska uppfyllas.

Arbetsmiljöpolicy

Inom företaget har vi en verksamhet som kan innbära arbetsmiljörisker. Företaget och de anställda ska följa de krav i form av lagar, föreskrifter och normer som samhället ställer på verksamheten. Vi är också medvetna om att vi måste bevaka arbetsmiljön så att inga nya risker uppstår.

Att trivas och att utvecklas i sitt arbete, samt att arbeta på säkra arbetsplatser är viktigt för oss, då det skapar trygghet i det dagliga arbetet.

En öppen attityd och en bra dialog med samtliga anställda är viktigt för oss, för att ge de anställda en bra möjlighet att utvecklas i sitt arbete.

I det dagliga arbetet ska varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ankommer på var och en att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö och omgivningsmiljö. Åtgärder ska därefter vidtas för att så långt som möjligt förebygga negativa effekter och minimera risker.

Inför beslut om nyinvesteringar och förändringar i verksamheten ska arbetsmiljöfrågorna diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samråd med de anställda.

Webmaster och Design

Ulf Eklund

 100% arbete till 50% kostnad

Webmaster & design Ulf Eklund